Подготовка за меѓународни испити

abroad

Подготвителната настава за здобивање со меѓународни дипломи опфаќа подготовка според Кембриџ книгите за следните тестови:

  • FCE – First Certificate in English
  • CAE – Certificate in Advanced English
  • CPE – Certificate in Proficiency in English
  • TOEFL – Test of English as a Foreign Language
  • IELTS – International English Language Testing System

 

Главни карактеристики

Времетраење на наставата: 90 минути, 2 пати неделно, 12 недели.emotionheader (3)

Ангел Вес