[rev_slider AngelVes1]

    Добредојде 

Location
Тестирај го твоето знаење

 

Пријави се

 

Ангел Вес ги отелотворува традицијата и вредностите кои ги мотивирaa основачите на училиштето во 1996 година. Kвалитет. Разновидност. Раст. Основана на принципите на учење и развој, Ангел Вес поттикнува и стимулира професионален и личен развој со помош на наставните јазици и сродни дисциплини. Од самиот почеток на основање Ангел Вес функционира како центар за странски јазици кој континуирано изведува настава на странски јазици за сите возрасти.

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere”

“The basic building block of good communications is the feeling that every human being is unique and of value”

Ангел Вес