Бул. Видео Смилевски-Бато број 91, 1000 Скопјe

Е-маил

angelvessk@gmail.com; info@angelves.mk

Телефон

Од 8 до 17 часот: 02 6131-914
Достапен 7 дена неделно: 077 766-590

Ангел Вес