Курсеви за возрасни

department

Курсот за возрасни содржи шест нивоа според европската референтна скала:

А – Basic user: Почетно и основно ниво

B – Independent user: Средно ниво

C – Proficient user: Напредно и професионално ниво

slika1Главни карактеристики

  • Времетраење на наставата: 60 минути, 2 пати неделно, 12 недели.
  • Групна или индивидуална настава.
  • Во зависност од потребата и во договор со слушателот.
  • Термини: понеделник и среда или вторник и четврток.
  • Цена во група 1800 денари месечно.
  • Индивидуални часови 4500 денари месечно.
Ангел Вес