Курсеви за предучилишна возраст

Курсевите за предучилишна возраст се наменети за деца од 4 и 5 години. Децата за првпат се запознаваат со латиницата преку песни, игри, глума и најразновидни работилници и постепено ја поттикнуваат својата креативност развивајќи интерес и љубов кон странскиот јазик.

1020-1920x400-crop

Главни карактеристики

  • Изучување на англиски, германски, француски или италијански јазик.
  • Времетраење на наставата: 45 минути, 2 пати неделно, 8 месеци.
  • Наставата се изведува со сликовити учебници прилагодени за најрана возраст од специјализираната програма на Универзитетот Оксфорд.
  • Часот е исполнет со хармонија и песна со дополнителни материјали и помагала за интерактивно вклучување и постепено изучување на странскиот јазик.
  • Термини: понеделник и среда или вторник и четврток.

 

Ангел Вес