Стручен Англиски и Германски

emotionheader

Специјален курс наменет за клиенти од различни професионални сфери, кои имаат потреба од изучување на англискиот јазик или подобрување на своите јазични вештини за  потребите на работното место или напредок во кариерата. Курсевите се прилагодени на потребите на клиентите, додека термините за посетување на наставата се креираат по договор.  Програмата за специјализиран англиски нуди обука во следните области: економија и право, трговија, работа со клиенти и грижа за корисници, медицина и фармација, услужни дејности, уметност и архитектура, маркетинг и менаџмент, хотелиерство и туризам.

Главни карактеристики

Времетраење на наставата: 90 минути , 2 пати неделно, 12 недели.

Ангел Вес