Интензивни курсеви

images

Интензивните курсеви се погодни за слушатели кои имаат потреба да го научат јазикот и да ги унапредат своите јазични вештини за краток временски период. Времетраењето изнесува осум недели во посетување на настава три пати неделно. Темпото на учење е многу интензивно, динамично и претставува голем предизвик за слушателите кои сакаат за краток временски период да се стекнат со знаење. Програмата за интензивен курс за општ англиски се изведува за сите нивоа на познавање на јазикот, од почетно до напредно ниво.

Главни карактеристики

  • Времетраење на наставата: 90 минути , 3 пати неделно, 8 недели.
  • Релативно брзо и ефикасно совладување на јазикот.

118292466_940px-e1404757488321

Ангел Вес