Индивидуална настава

 

emotionheader5777568131

  • Времетраење на наставата: 60 или 90 минути, 2 пати или 3 пати неделно.
  • Индивидуалните курсеви се состојат од приватни часови посебно дизајнирани според потребите на слушателот.
  • Часовите се одржуваат во зависност од потребата на слушателот.
  • Термините за изведување на наставата се по договор.
Ангел Вес