Деловен Англиски и Германски

emotionheader (1)

Програмата за деловен англиски и германски е дизајнирана во согласност со потребите на нашите клиенти, но е примарно фокусирана кон развивање на основните и напредните вештини на комуникација, коресподенција, презентација и водење на деловни состаноци и средби. Програмата исто така им овозможува на слушателите да развијат општествени вештини на комуницирање, во зависност од полето на нивната професионална ориентација.

Главни карактеристикиdownload

  • Времетраење на наставата: 90 минути, 2 пати неделно, 12 недели.
  • Термини: понеделник и среда или вторник и четврток.
Ангел Вес