Курсеви за средношколци

Наставата е динамична, интерактивна и посебно прилагодена за гимназиите и стручни средните училишта.Antique Spyglass and Compass on World Map

Главни карактеристики

  • Времетраење на наставата: 60 минути, 2 пати неделно, 8 месеци.
  • Групна или индивидуална настава.
  • Термини: понеделник и среда или вторник и четврток.
  • Цена 1200 денари.
Ангел Вес