Курсеви за основци

Редовната настава трае 8 месеци и почнува од 15 Септември до 10 Јуни. Зимскиот распуст трае од 1 до 20 јануари. Програмата се изведува спред учебниците на Универзитетот Оксфорд.

emotionheader

Blended-Learning-8-23

Главни карактеристики

  • Времетраење на наставата: 60 минути, 2 пати неделно, 8 месеци.
  • Програмата се реализира во мали групи (3-6 деца) за подобар резултат и поголемо внимание на секој ученик.
  • Термини: понеделник и среда или вторник и четврток.
  • Цена од 6 до 9 години 800 денари.
  • Цена од 9 до 13 години 1000 денари.
Ангел Вес