children 

Мисија

Нашата мисија е да нудиме високо квалитетни курсеви за деца од предучилишна возраст, училишна возраст, млади и возрасни. Ние веруваме во потенцијалот на нашите ученици и посветени сме да им помогнеме во реализација на нивните образовни и професионални цели.

Визија

Ангел Вес е насочена кон иднина во која секој поединец ќе учи најмалку еден странски јазик на начин којшто ќе го негува неговиот личен развој и ќе ги подобрува неговите вештини и способности за комуникација со домашни и интернационални лица, а со тоа придонесуваме на развојот на Македонија.

Ангел Вес