За нас

ANGEL VES ги отелотворува традицијата и вредностите кои ги мотивирaa основачите на училиштето во 1996 година.

Kвалитет. Разновидност. Раст.

Основана на принципите на учење и развој ANGEL VES поттикнува и стимулира професионален и личен развој со помош на наставните јазици и сродни дисциплини соодветни за сите возрасни групи.

Од самиот почеток на основање ANGEL VES функционира како центар за странски јазици кој континуирано изведува настава за странски јазици за сите возрасти.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ангел Вес